Provozovatel www stránek 

Společnost GENESYS EUROPE s.r.o. je jediným a výlučným provozovatelem www stránek www.genesys-europe.cz, www.genesys-europe.net.


Společnost GENESYS EUROPE s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost GENESYS EUROPE s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby třetích stran popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost GENESYS EUROPE s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost GENESYS EUROPE s.r.o. poskytuje u dodávaných produktů a služeb garance a záruky vyplývající ze zákona.

Informace o zákaznících nejsou uchovávány. Pokud je nutné informace o zákazníkovi uchovat, děje se tak výlučně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré informace o zákaznících jsou použity výhradně pro potřebu obchodu a v žádném případě se neposkytují třetím osobám, vyjma služeb dopravních společností, které obdrží informace v rozsahu zajišťujícím bezproblémové doručení zásilky.

Copyright

Veškeré materiály (texty, ilustrace, fotografie, loga společnosti Genesys Europe s.r.o. a jiné použité grafické prvky – signatury apod.,...) publikované na výše uvedených webových stránkách, informačních, propagačních a prezentačních materiálech společnosti GENESYS EUROPE s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem.

Produkty a služby obchodních partnerů, které společnost GENESYS EUROPE s.r.o. na webových stránkách uvádí, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakékoli části webových stránek společnosti nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny dalším stranám bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv společnosti GENESYS EUROPE s.r.o.